КРЕМАЦИЯ

Минимален пакет услуги при кремация - 741 лв. 

 1. изваждане на смъртен акт безплатно
 2. запазване на час 20 лв.
 3. административно обслужване 30 лв.
 4. ковчег обикновен   80 лв.
 5. санитарна подготовка  35 лв.
 6. носене и товарене   40  лв.
 7. кремация, урна Силвър  370 лв.
 8. съхранение в хладилна камера до две денонощия 36лв
 9. извозване от адрес или болница   50 лв.
 10. извозване от хладилна камера до Крематориум 20лв
 11. комплексна услуга по организация   70 лв.      

Общо с ДДС:   751 лв. 

Забележка: В минималната цена за кремация и погребение са сумирани само задължителните стоки и услуги. Всички допълнително заявени стоки и услуги се заплащат  по установен ценоразпис и формират крайната цена на продукта!!!

Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в нова ниша:

 1. Съобщение за смърт.
 2. Разрешително за кремация.
 3. Лична карта на починалия.
 4. Документ, удостоверяващ пряка родинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
 5. Декларация по образец.

Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в наследствено гробно място или ниша:

 1. Съобщение за смърт.
 2. Разрешително за кремация.
 3. Лична карта на починалия.
 4. Документ, удостоверяващ пряка родинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
 5. Декларация по образец.
 6. Квитанция за платена ниша, ако нямате квитанция, служителите на "Мемориум" ще направят необходимата справка в регистрите на "Техническа служба".
 7. Удостоверение за наследници на първия положен в нишата.
 8. Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или наследствено гробно място.