КРЪГЛА МАСА ЗА ЗАКОНА

Споделете

На 11.07.2012 г. от 14.30 часа се проведе кръгла маса по представения от Комисиите по култура, гражданско общество и медиите и по регионална политика и местно самоуправление, проектозакон за гробищата, погребалната и траурно – обредната дейност в парламента.


Съюза на погребалните фирми в България изказва благодарност на народните представители, а също така и на експертите да бъде взет под внимание внесеният от нас Законопроект за гробищните паркове, погребалната и траурно-обредната дейност, тъй като неговите разпоредби са продиктувани от традициите, действащата практика и икономическите интереси на обществото и на фирмите, предоставящи погребални и траурно-обредни услуги, както и са с особена важност за гражданите – потребители на тези услуги. Приветстваме и сме удовлетворени , че най-после имаме проект и съществува и политическа воля за приемането на такъв специален закон уреждаш тази материя и отношения. Приемаме философията на представения закон, имаме някои забележки, които сме представили писмено. 
Съюзът на погребалните фирми в България, искрено се надява, че и в бъдеще ще можем да разчитаме на Вашето любезно съдействие и коректно отразяване на нашите бележки и предложения при окончателното разписване на законопроекта. 

Пресцентър на СПФБ