ПОГРЕБЕНИЕ

Минимални услуги при погребение - 551 лв./601лв. 

 
1. Изваждане на смъртен акт   безплатно
2.Запазване на час за погребението   20лв.
3. Административно обслужване   30 лв.
4. Ковчег обикновен- социален   80 лв.
5. санитарна подготовка и драпиране на ковчег   35 лв.
6. Носене и товарене   40 лв.
7. Разкопаване и зариване   215 лв.
8. Извозване от адрес или болница до хладилна камера   50 лв.
9. Надгробен знак /кръст/ с надпис от пвц фолио   15 лв.
10. Комплексна услуга, организация   70 лв.
11.Съхранение в хладилна камера за едно денонощие    18лв. 
12.транспорт до гробищен парк стопанисван от ОП   20лв 
Минимална цена за погребение  593лв    
 Забележка: В минималнита цена за кремация и погребение са сумирани само задължителните стоки и услуги. Всички допълнителни стоки и услуги се заплащат допълнително и формират крайната цена!!!
 

Документи, необходими за извършване на погребение в ново гробно място:

 
1. Съобщение за смърт.
2. Лична карта на починалия.
 
 

Документи, необходими за извършване на погребение в наследствено гробно място:

 

1. Съобщение за смърт.
2. Лична карта на починалия. 
3. Квитанция за платено гробно място, ако нямате квитанция, служителите на "Мемориум" ще направят необходимата справка в регистрите на "Техническа служба".
4. Удостоверение за наследници на първия положен в гроба.
5. Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши погребението в наследствено гробно място.